Σύστημα Αναπνοής Duct A Eco Kit Ατμοσφαιρικού Αέρα Με Γεννήτρια

Το σύστημα Duct A ECO είναι ένα αναπνευστικό σύστημα τροφοδοσίας ατμοσφαιρικού αέρα αποτελούμενο από μάσκα ολοκλήρου προσώπου, σωλήνα τροφοδοσίας ατμοσφαιρικού αέρα και γεννήτρια παροχής ατμοσφαιρικού αέρα 220 volt με φίλτρο σχεδιασμένο για χρήση σε περιβάλλον με έλλειψη οξυγόνου για μήκος μέχρι 50 μέτρα. Η γεννήτρια διαθέτει δύο εξόδους παροχής ατμοσφαιρικού αέρα και βαλβιδα υπερχειλισης και φίλτρο.  Το μήκος του σωλήνα για το DUCT A ECO (με γεννήτρια) μπορεί να φτάσει μέχρι 50 m όταν χρησιμοποιείται από έναν χειριστή ή 20 μέτρα όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από δύο χειριστές.
Το DUCT A ECO (με γεννήτρια), στο τέλος του εύκαμπτου σωλήνα είναι απευθείας συνδεδεμένο με την γεννήτρια. Τόσο το φίλτρο όσο και η γεννήτρια έχουν ένα σφιγκτήρα στερέωσης για να κρατήσει το άκρο του σωλήνα στη θέση του. Όλα τα εξαρτήματα διατίθενται σε ένα σκληρό πλαστικό κουτί με σφραγίδες εγγύησης που καθιστούν εύκολη την αποθήκευση και μεταφορά του DUCT. Μία μάσκα TR 82 και TR 2002, που διατίθενται ξεχωριστά, μπορεί να επιλεγεί ως μάσκα. Το DUCT ECO (χωρίς γεννήτρια) μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί σε ένα DUCT A ECO (με γεννήτρια) μέσω ειδικού κιτ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της γεννήτριας και σωλήνα τροφοφοσίας αέρα 20, 30 και 50 μέτρων ανάλογα την ανάγκη του χρήστη.

Το KIT περιέχει:

  • Γεννήτρια τροφοδοσίας ατμοσφαιρικού αέρα 220 volt
  • Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με σωλήνα
  • Φίλτρο Duct ECO
  • Άγκιστρο
  • Εύκαμπτο σωλήνα 20, 30 ή 50 μέτρων επιλογής σας.
  • Δυνατότητα επέκτασης σωλήνα ανά 10 μέτρα
  • Ζώνη μέσης
  • Ιμάντα ώμου
  • Σύμφωνα με το EN 138