Κωδικός MOVE IT & ΜΙΝΙΤ

• μήκος 1,25 & 2μ
• ύψος 1μ
• βάρος 7 κιλά και 12 κιλά
• αντοχή σε βάρος – 500 κιλά
• θερμική αντίσταση +55 εώς – 20οc.

Περιγραφή

Σύστημα περιφράξεως