Κωδικός METALLIC GATE SYSTEM

• κατασκευασμένα από γαλβανιζμένο σωλήνα με υποδοχές σύνδεσης
• με η χωρίς αντανακλαστική σανίδα
• διαστάσεων – 2 μ μήκος χ 1 μ ύψος.

Περιγραφή

Μεταλλικά εμπόδια περίφραξης