Πτερύγιο LEITCAT

• θερμοπλαστική βάση κίτρινου χρώματος και βάρους 10 κιλών.
• άθραυστο επαναφερόμενο πτερύγιο με αντανακλαστικό τύπου 1 ή 2