Κωδικός JUNIOR BARRIER

• τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για προσωρινή περίφραξη.
• εύκολα στην μεταφορά και στην τοποθέτησή τους.
• κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής.
• αντανακλαστικές σανίδες.
• φέρουν υποδοχή για σηματοδότη.
• βάσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα.
• σχηματίζεται ανάλογα με την θέση την οποία θέλουμε να καλύψουμε.
• διαστάσεις – μήκος πλευράς 1μ συνολικό μήκος 4μ.

Περιγραφή

Σύστημα περίφραξης 1 χ 4μ