Κρίκος Ασφαλείας MAZ 200

Ατσάλινο άγκιστρο ασφαλείας
Μήκος:
• 340χλς άνοιγμα 81χλς
• 390χλς άνοιγμα 112χλς
• 440χλς άνοιγμα 140χλς
ΕN 362

Περιγραφή

Ατσάλινο άγκιστρο ασφαλείας