Μάτια Γάτας 3M

Πλαστικός ανακλαστήρας χωρίς καρφί.
Σύμφωνα με το EN 1463

Περιγραφή

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος επίπεδος