Πλύντης Ματιών & Σώματος M1100 – 480

Σύστημα ντουζ και πλύντης ματιών εδαφους με 3 λειτουργίες: χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος ντουζιέρας, χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος πλύντη ματιών, ποδοκίνητη λαβή ανοίγματος πλύντη ματιών.

Περιγραφή

Σύστημα ντουζ και πλύντης ματιών