Πλύντης Ματιών & Σώματος M1100 – 380

Σύστημα ντουζ και πλύντης ματιών εδάφους με 3 λειτουργίες, χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος, ποδοκίνητη σχάρα ανοίγματος, χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος πλύντη ματιών.

Περιγραφή

Σύστημα ντουζ και πλύντης ματιών