Μάσκα TR 82 E

Είναι μάσκα ολοκλήρου προσώπου εξοπλισμένη με ειδικό σύστημα με μεταλλικέν πόρπές τοποθετημένη στα κράνη των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών. Το σύστημα εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα και στεγανότητα της μάσκας στο πρόσωπο. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπει μια εύκολη σύνδεση μεταξύ της μάσκας και του κράνους και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση της μάσκας στο πρόσωπο του χειριστή, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή διαρροή που προέρχεται από οποιοδήποτε είδος από τυχαία συντριβή. Το TR 82 E είναι μάσκα πλήρους όψης αρνητικής πίεσης με βιδωτή σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές αρνητικής πίεσης εφοδιασμένες με τον ίδιο σύνδεσμο με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1, όπως φίλτρα και με συμβατά κράνη.

Η TR 82Ε αποτελείται από το:

  • Υλικό κατασκευής: χυτό ελαστομερές
  • Πανοραμική Προσωπιδα με ευρεία ορατότητα
  • Ομάδα που συγκρατεί σε ένα μόνο σώμα την εκπνοή της μεμβράνης, τη φλάντζα / τη βαλβίδα και την μεμβράνη εκπνοής.
  • Εσωτερικό προστατευτικό μύτης
  • Μεταλλικά αγκύρια για δέσιμο σε κράνος
  • Διάφραγμα ομιλίας
  • EN 136:1998 Class 3