Πλέγματα Ταφής

  • πλέγματα ταφής κατασκευασμένα από πολυεθυλένιο.
  • διαθέσιμα σε όλα τα χρώματα για σωλήνες η καλώδια που θέλουμε να επισημάνουμε.
  • διαστάσεων 30εκ χ 100 μ / ρολό

UNDERGROUND WARNING TAPE

• ταινίες ταφής κατασκευασμένα από πολυεθυλένιο.
• διαθέσιμα σε όλα τα χρώματα για σωλήνες η καλώδια που θέλουμε να επισημάνουμε.
• διαστάσεων 15εκ χ 365 μ / ρολό