Κώνοι οδικής κυκλοφορίας – σήμανσης για πολλαπλές χρήσεις (οδοσήμανση, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας, οριοθέτηση, απαγόρευση διέλευσης). Οι κώνοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) ή PE (πολυαιθυλένιο), για να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες.

Κώνοι οδικής κυκλοφορίας – σήμανσης τοποθετούνται στον δρόμο για να υποδείξουν κάποιο σημείο που χρήζει προσοχής από τους οδηγούς ή τους πεζούς. Είναι επίσης ιδιαιτέρως χρήσιμοι για την οριοθέτηση, την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και την προσωρινή σήμανση τεχνικών έργων και εργασιών στο οδικό δίκτυο.

Το Πολυβινυλοχλωρίδιο (Polyvinyl chloride ή Poly(Vinyl Chloride)) ή συντετμημένα PVC, είναι το τρίτο πιο διαδεδομένο παραγόμενο συνθετικό πλαστικό πολυμερές, μετά το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο.

Το PVC έρχεται με δύο βασικές μορφές: δύσκαμπτο (μερικές φορές συντομεύεται ως RPVC) και εύκαμπτο. Η δύσκαμπτη μορφή του PVC χρησιμοποιείται στην κατασκευή σωλήνων, σε πόρτες και παράθυρα. Χρησιμοποιείται επίσης για φιάλες, άλλες συσκευασίες που δεν προορίζονται για τρόφιμα, και κάρτες (όπως τραπεζικές ή μέλους). Μπορεί να γίνει πιο μαλακό και πιο ευλύγιστο με την προσθήκη πλαστικοποιητών, οι πιο πλατιά χρησιμοποιούμενοι είναι φθαλικές ενώσεις. Σε αυτήν τη μορφή, χρησιμοποιείται επίσης στην υδραυλική, στη μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων, στην απομίμηση δέρματος, στη σήμανση, σε φουσκωτά προϊόντα και σε πολλές εφαρμογές όπου αντικαθιστά ελαστικά.

Οι κώνοι σήμανσης είναι διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη (ύψος 30εκ., 50εκ., 75εκ., 100εκ.) ενώ διατίθενται και με ενισχυμένη βαριά βάση για μεγαλύτερη αντοχή σε δυνατούς ανέμους.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πληροφοριακοί κώνοι ακόμα και σε εσωτερικό χώρο με δυνατότητα μηνύματος.

Τέλος όλοι οι κώνοι μπορούν να διαθέτουν αντανακλαστικές ταινίες ώστε να είναι ορατοί από τους οδηγούς ή τους πεζούς.

Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων