Τα κράνη ασφαλείας & εργασίας είναι σχεδιασμένα να σας παρέχουν προστασία σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να χτυπηθείτε από πτώση αντικειμένων.

Για την εργασία σε περιορισμένους χώρους έχει τυποποιηθεί και το κράνος χωρίς γείσο ενώ για όσους χρησιμοποιούν δίκυκλο και το κράνος μοτοσυκλετιστή. Τα αλλά μέσα που προστατεύουν από καιρικές συνθήκες (σκουφιά, καπέλα) είναι απλά και δεν απαιτείται σήμανση CE.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ορισμένοι χώροι ορίζονται ως «ζώνες προστατευτικού κράνους». Σήματα παρόμοια με αυτά που εμφανίζονται εδώ δηλώνουν ότι πρέπει να φοράτε μέσα προστασίας της κεφαλής.

Οι συνηθέστεροι χώροι στους οποίους οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν προστατευτικά κράνη ασφαλείας είναι οι αποβάθρες, αλλά αυτά μπορεί να απαιτούνται και σε ορισμένους αποθηκευτικούς χώρους.

Εάν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις ενός επιχειρηματία, θα πρέπει να διαθέτετε ειδική γνώση του κάθε χώρου. Τα δάπεδα εργοστασίου, εργοτάξια και γενικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχουν χώρους προστατευτικού κράνους.

Στο κέλυφος υπάρχουν δύο ενδείξεις με ημερομηνίες (τρίμηνο και έτος). Η πρώτη είναι της κατασκευής και η δεύτερη της εγγυημένης από τον κατασκευαστή ασφαλούς χρήσης η οποία είναι 3-5 έτη μετά την κατασκευή. Το κράνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται.

Όλα τα κράνη ασφαλείας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαικές προδιαγραφές. Συνέχεις ανανέωση ώστε να είναι πάντα εντός των προτεινόμενων ημερομηνίων αλλά και τις τελευταιές αλλαγές απο τις κατασκευαστηκές εταιρείες.

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων