Μάσκες μισού και ολοκλήρου προσώπου για χρήση με φίλτρα αρνητικής πίεσης (σπείρωμα κατά ΕΝ 148-1). Οι μάσκες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με συσκευές θετικής πίεσης (SCBA)CE certified σύμφωνα με την ισχύουσα ΕυρωπαΊκή Προδιαγραφή ΕΝ 136. Οι μάσκες μισού και ολοκλήρου προσώπου είναι κατασκευασμένες από TPE, EPDM or Silicone με δυνατότητα επιλογής μεγάλης πανοραμικής οθόνης ή μικρής οθόνης. Είναι εξεραιτικά απαραίτητες όταν ένας εγαζόμενος εργάζεται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Οι μάσκες προστατεύουν από σκόνες, χημικά, τοξικά κ.α σε οποιαδήποτε μορφή μπορούν να βρεθούν.

Πρότυπα προστασίας της αναπνοής.

Τα Πρότυπα για προστασία της αναπνοής – EN Standards, καθορίζουν την πιστοποίηση των αντίστοιχων Μέσων Ατομικής Προστασίας. Οι μάσκες προστατεύουν το χρήστη από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα που εργάζεται με την μορφή στερεών ή υγρών.

Ο χρήστης του μέσου προστασίας των αναπνευστικών οδών αφενός θα πρέπει να γνωρίζει το είδος και την φύση των κινδύνων (σύνθεση και συγκέντρωση των τοξικών ουσιών) στην ατμόσφαιρα του χώρου όπου θα εργαστεί και αφετέρου την απόδοση και τα όρια του προστατευτικού μέσου. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει  να διασφαλίζεται η προστασία καθώς και η σωματική φόρτιση (ρυθμός αναπνοής) του χρήστη ώστε να επιλεγεί η αναπνευστική συσκευή που θα έχει την προσαρμοσμένη αυτονομία.

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων