Οι ωτοασπίδες παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του χρήστη κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών. Ωτοασπίδες αλλά και ωτοβύσματα που καλύπτουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων ανάλογα με το που θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε.

Η επιλογή για τις ωτοασπίδες πρέπει να γίνεται με βάση τις εργασίες που εκτελούνται, την απομείωση που παρέχει το κάθε μέσον και την άνεση που αισθάνεται ο συγκεκριμένος χρήστης.

Οι γενικές αρχές είναι:

  • Πρέπει να έχει προηγηθεί μέτρηση ήχου θορύβου στον εργασιακό χώρο.
  • Πρέπει να μελετηθεί το διάγραμμα απομείωσης που αναφέρει το συγκεκριμένο μέσο και να συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
  • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρονται πάντοτε όταν υπάρχει έκθεση σε περιβάλλον με θόρυβο.
  • Πρέπει να αποφεύγονται ωτοβύσματα που απαιτούν διαμόρφωση με το χέρι, διότι στις συνθήκες του εργασιακού χώρου δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πάντοτε καθαρά χέρια και υπάρχει κίνδυνος μολύνσεων.

Η προκαλούμενη από θόρυβο απώλεια ακοής οφείλεται στην έκθεση σε θορύβους φορτίου. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είστε, αν δεν προστατεύετε την ακοή σας, θα μπορούσατε να την χάσετε. Ένας ασφαλής ήχος μετράει στα 85dB ή πιο κάτω. Ενώ η έκθεση σε αυτό το επίπεδο ήχου δεν πρέπει να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας, εξακολουθεί να συνιστάται να φοράτε προστασία ακοής όπως σε εργοτάξια ή κατά τη χρήση κομπρεσέρ.

Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων