Εμφάνιση όλων των 7 αποτελεσμάτων

Κωδικός 1100 – 380

Σύστημα ντουζ και πλύντης ματιών εδάφους με 3 λειτουργίες, χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος, ποδοκίνητη σχάρα ανοίγματος, χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος πλύντη ματιών.

Κωδικός 1100 – 480

Σύστημα ντουζ και πλύντης ματιών εδαφους με 3 λειτουργίες: χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος ντουζιέρας, χειροκίνητος διακόπτης ανοίγματος πλύντη ματιών, ποδοκίνητη λαβή ανοίγματος πλύντη ματιών.

Κωδικός PORTABLE EYEWASH

Φορητός πλύντης ματιών με βάση τοίχου. Η περιεκτικότητα του δοχείου είναι 500ml. Ιδανικό για άμεσο ξέπλυμα ματιών στην περίπτωση που κάποιο ξένο αντικείμενο ή υγρό εισχωρήσει στο μάτι.