Γυαλιά ασφαλείας για προστασία του χρήστη.

Τα γυαλιά ασφαλείας εργαζομένων είναι απαραίτητα για την προστασία του χρήστη σε διάφορες εργασίες όπως τρόχος, συγκόλληση αντικειμένων κ.α.

Γυαλιά ασφαλείας ή αλλιώς μέσα προστασίας ματιών κατηγοριοποιούνται σε: γυαλιά με βραχίονες, γυαλιά – μάσκα (googles), ασπίδα και μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών. Η επιλογή τους πρέπει να βασισθεί στην κατανόηση της σήμανσης που υπάρχει, στο σκελετό και στους οπτικούς δίσκους.

Οι οπτικοί δίσκοι έχουν σήμανση για:

  • Την οπτική κλάση με χρήση αριθμών από το 1 εώς 3 (με καλύτερο το 1). Αυτό πρακτικά δείχνει το πόσο κουράζουν τα μάτια.
  • Τον κωδικό και τον βαθμό σκίασης που έχει την μοφή Χ και Ψ, εφόσον προορίζονται να προστατεύουν από ακτινοβολία. Το Χ είναι κωδικός που συμβολίζει το φάσμα της ακτινοβολίας από το οποίο προστατεύει ως εξής.: 2: Υπεριώδη με αλλοίωση της αίσθησης του χρώματος, 3 Υπεριώδη χωρίς αλλοίωση του χρώματος, 4 Υπέρυθρη, 5 Ηλιακή ακτινοβολία, 6 Ηλιακή συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου Φάσματος.

Το Υ συμβολίζει το βαθμό σκίασης που πρακτικά σημαίνει πόσο σκούρα είναι τα γυαλία και κατά πόσο απορροφούν την ακτινοβολία και κινείται από 1,2 εώς 14.

Τα γυαλιά ασφαλείας που προορίζονται για προστασία από συγκολλήσεις δεν έχουν σύμβολο Χ, αλλά μόνο Υ. Για παράδειγμα τα ασπίδια προστασίας από τόξο έχουν σήμανση 3-1,2 ή 2-1,2. Τα γυαλιά ασφαλείας από ηλιακή ακτινοβολία έχουν 6-2 ή 6-2,5. Τα γυαλιά ασφαλείας για συγκολλητές έχουν από 3 εώς και 14.

Όσα προορίζονται για προστασία μόνο από μηχανικούς κινδύνους, σκόνες ή χημικά δεν έχουν καθόλου το σύμβολο Χ – Ψ. Την μηχανική αντοχή που συμβολίζεται αρχίζοντας από τη μικρότερη με S, F, B, A. Το σύμβολο Ν, αν έχουν αντιθαμωτική προστασία. Το σύμβολο Κ αν έχουν προστασία από τριβή.

Ο σκελετός έχει σήμανση με: το πεδίο χρήσης, που είναι κωδικοί οι οποίοι συμβολίζουν ως εξής την προστασία από.: 3: Υγρά, 4: Χρονδρόκοκκη σκόνη, 5: Αέρια και λεπτόκοκκη σκόνη, 8: Ηλεκτικό τόξο και 9: Τηγμένα μέταλλα και θερμά υγρά.

Προβολή όλων των 16 αποτελεσμάτων