Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), αφορούν σε προστατευτικά ρούχα, κράνη, γυαλιά προστασίας, παπούτσια ασφαλείας ή άλλα ρούχα εργασίας. Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το σώμα όποιου τα φοράει από τραυματισμό, μόλυνση ή άλλο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία του. Οι στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα υποδηλώνουν την σπουδαιότητα της προστασίας και της πρόληψης.

Καθημερινά πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με διάφορους εργασιακούς κινδύνους κατά την εργασία τους όπως παραδείγματος χάρη, επαγγελματικές ασθένειες, πρόωρη φθορά της υγείας τους. Για να μη συμβαίνουν αυτά, οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν άμεση προτεραιότητα στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η προστασία της υγείας των εργαζομένων δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση του εργοδότη αλλά και των εργαζομένων.

Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων για την μεγαλύτερη προστασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκει εργασίας τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τι είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ή ΜΑΠ;

Ο σκοπός των ΜΑΠ είναι να μειώσει την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή περιορισθούν σε αποδεκτό επίπεδο με τεχνικά μέσα. Τα ΜΑΠ δεν αντιμετωπίζουν την πηγή ή την προέλευση του κινδύνου αλλά απαιτούνται όταν υφίσταται ο κίνδυνος. Στην ουσία αποτελούν ένα είδος φράγματος ανάμεσα στον χρήστη και στο περιβάλλον εργασίας.

Τα ΜΑΠ θα πρέπει να είναι κατάλληλα ανάλογα με τους κινδύνους, το περιβάλλον εργασίας και να προσαρμόζονται σωστά στον χρήστη. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την περιοχή του σώματος που προστατεύεται. Ένα και μόνο αντικείμενο θα μπορούσε να προσφέρει πολλαπλή προστασία από διαφορετικούς κινδύνους

Βλέπετε 1–16 απο 777 αποτέλεσματα