Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ταινία FLUORESCENT TAPES

• φωσφορούχες ταινίες για σήμανση εξόδου κινδύνου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτοφωτίζουν για 6 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση σε φως.
• διαστάσεων 5εκ 7,5εκ & 10 εκ σε ρολά των 10μ. Υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες διαστάσεις κατόπν συνεννόησης.