Η "ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕΒΕ"

Η εταιρεία “ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕΒΕ – MOTION COMMERCIAL SA” εδρεύει στην Λεωφόρο Μεσογείων 358 – 15341 Αγία Παρασκευή. Ιδρύθηκε το 1992 και είναι Εισαγωγική – Εμπορική εταιρεία στα Είδη Οδικής Σήμανσης – Ασφάλειας και στα Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων και κατασκευαστική στον τομέα της Οδικής Σήμανσης.

Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στους χώρους εργασίας απαιτούν συνεχή ενημέρωση και τεχνογνωσία στην όλο και περισσότερο αυξανόμενη αγορά. Η εξειδίκευση, η πολυετής εμπειρία με στρατηγικές συνεργασίες οίκων του εξωτερικού και η διαρκή βελτίωση μας στους τομείς δράσης, εξασφαλίζουν στον τελικό χρήστη την άνεση, την ασφάλεια και την πλέον συμφέρουσα τιμή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας παραγωγής προιόντων που αφορούν τους τομείς δράσης μας. Απαιτούν τη διαρκή βελτίωση και τη συνεχή ενημέρωση στην εξέλιξη, σε διεθνές επίπεδο, κάτι που αποτελεί πάγιο στόχο μας.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΕΛΕΞΕΤΕ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝ

 ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

  ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ - 26 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.