Η "ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕΒΕ"

Η εταιρεία “ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕΒΕ – MOTION COMMERCIAL SA” εδρεύει στην Λεωφόρο Μεσογείων 358 – 15341 Αγία Παρασκευή. Ιδρύθηκε το 1992 και είναι Εισαγωγική – Εμπορική εταιρεία στα Είδη Οδικής Σήμανσης – Ασφάλειας και στα Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων και κατασκευαστική στον τομέα της Οδικής Σήμανσης.

Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στους χώρους εργασίας απαιτούν συνεχή ενημέρωση και τεχνογνωσία στην όλο και περισσότερο αυξανόμενη αγορά. Η εξειδίκευση, η πολυετής εμπειρία με στρατηγικές συνεργασίες οίκων του εξωτερικού και η διαρκή βελτίωση μας στους τομείς δράσης, εξασφαλίζουν στον τελικό χρήστη την άνεση, την ασφάλεια και την πλέον συμφέρουσα τιμή.

A WORD FROM COMPANY OWNER

Developing technology and know-how to produce products that are relevant to our areas of action require continual improvement and continuous updating on the international stage, which is our goal.

S. KALLIAREKOS

CEO

5 MAIN REASONS TO CHOOSE US

CERTIFIED PRODUCTS OF COMMUNITY – EUROPEAN STANDARDS

  QUALITY PROVISION OF PRODUCTS AND SERVICES

 COMPETITIVE PRICE

  DIRECT SERVICE BY EXPERIENCED PERSONNEL

OUR EXPERIENCE

CERTIFIED PRODUCTS OF COMMUNITY – EUROPEAN STANDARDS
QUALITY PROVISION OF PRODUCTS AND SERVICES
COMPETITIVE PRICE
DIRECT SERVICE BY EXPERIENCED PERSONNEL